Minikonferencja "Cyfrowe Wyzwania Matematyczne"

Minikonferencja "Cyfrowe Wyzwania Matematyczne"

Minikonferencja ma na celu promowanie interdyscyplinarnego podejścia do nauki, zwłaszcza w obszarach matematyki, informatyki i pokrewnych dyscyplin, wśród uczniów szkół średnich. Głównym celem wydarzenia jest zachęcenie młodzieży do wykorzystywania różnorodnych narzędzi matematycznych oraz technologii komputerowych do analizy danych i rozwiązywania matematycznych problemów. W ramach tego wydarzenia planowane jest wygłoszenie krókich referatów przez uczestników - laureatów konkursu 'Cyfrowe wyzwania matematyczne' oraz studentów matematyki.

Podstawowe informacje

Instytucja Politechnika Gdańska
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Współorganizator

Minikonferencja jest organizowana w ramach grantu 'Technologie komputerowe i narzędzia matematyczne w kształceniu przyszłych inżynierów', realizowanego w programie Uranium Supporting Cooperation With High Schools. Kierownikiem projektu jest dr Agnieszka Bartłomiejczyk, prof. uczelni.

Dyscyplina Matematyka
Forma prezentacji Dyskusja panelowa
Wiek
  • szkoły średnie
Liczebność grupy ograniczona Tak
Liczebność grupy

35

Dostęp dla niepełnosprawnych Tak
Czynniki mogące mieć wpływ na osoby niepełnosprawne -

Gdzie

Politechnika Gdańska Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

sala 3/04 (I piętro) Centrum Nanotechnologii A (budynek nr 4)

Kiedy

24.05 od 10:00 do 13:00

Rezerwacja

Wcześniejsza rezerwacja
Tak

Kontakt

A
Agnieszka Bartłomiejczyk