Kontakt

Biuro

Politechnika Gdańska
Dział Promocji i Biuro Prasowe
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

mgr Ewelina Grochocka
ewelina.grochocka@pg.edu.pl
+48 58 347 29 38

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Tomasz Sobczyk
tomasz.sobczyk@pg.edu.pl
+48 58 348 66 02

Pełnomocnik Rektora ds. Bałtyckiego Festiwalu Nauki Politechniki Gdańskiej

dr hab. inż. Ryszard Jan Barczyński, prof. uczelni
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Katedra Fizyki Ciała Stałego
jbarcz@pg.edu.pl, jasiu@mif.pg.edu.pl
+48 58 347 18 32

Koordynatorzy

Biblioteka PG

mgr Dorota Hodyl
+48 58 347 21 55
dorota.hodyl@pg.edu.pl

Wydział Architektury

dr inż. arch. Piotr Marczak 
pmar@pg.edu.pl

Wydział Chemiczny

dr inż. Małgorzata Rutkowska
+48 58 347 22 10
malgorzata.rutkowska@pg.edu.pl

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

dr Paweł Obszarski
+48 58 347 17 41
pawobsza@pg.edu.pl

dr hab. inż. Robert Janczewski
+48 58 347 10 64
robjancz@pg.edu.pl

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

mgr Magdalena Szymanowska-Poniatowska
+48 58 347 14 02
magponia@pg.edu.pl

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

dr inż. Marek Chmielewski
+48 58 348 66 14
bzyk@pg.edu.pl

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

dr inż. arch. Dominika Wróblewska
+48 58 347 17 31
dominika.wroblewska@pg.edu.pl

dr inż. Tadeusz Widerski
tadwid@pg.edu.pl

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

dr inż. Rafał Hein
+48 58 347 24 52
rahe@pg.edu.pl

Wydział Zarządzania i Ekonomii

mgr inż. Kamil Brodnicki
+48 58 348 60 10
kamil.brodnicki@pg.edu.pl

Centrum Matematyki

mgr Justyna Woroń
+48 58 348 61 95
justyna.woron@pg.edu.pl

Centrum Sportu Akademickiego

mgr Justyna Śledź
+48 58 347 25 00
csa.sekr@pg.edu.pl

Centrum Jezyków Obcych

mgr Anna Soczyńska
+48 58 347 10 42
adana@pg.edu.pl