Modelowanie procesów biznesowych

Modelowanie procesów biznesowych

Procesy biznesowe odgrywają, we współczesnym modelowaniu organizacji, kluczową rolę. To dzięki procesom organizację mogą optymalizować swoje działania a w efekcie osiągać konkurencyjną rynku.

Podstawowe informacje

Instytucja Politechnika Gdańska
Wydział Zarządzania i Ekonomii
Dyscyplina Organizacja i zarządzanie
Forma prezentacji Wykład i warsztaty
Wiek
  • szkoły średnie,
  • dorośli
Liczebność grupy ograniczona Tak
Liczebność grupy

max. 15 osób

Dostęp dla niepełnosprawnych Tak
Czynniki mogące mieć wpływ na osoby niepełnosprawne -

Gdzie

Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii

sala 718 budynek B

Kiedy

25.05 od 09:00 do 10:30

Rezerwacja

Wcześniejsza rezerwacja
Tak

rezerwacja na adres e-mailowy: kamil.brodnicki@pg.edu.pl do dnia 23.05.2024

K
dr inż. Kamil Brodnicki

Kontakt