Warsztaty z rozpoznawania minerałów

Warsztaty z rozpoznawania minerałów

Warsztaty rozpoczną się od prezentacji multimedialnej, w której przedstawione  będą główne rodzaje skał oraz najważniejsze minerały skałotwórcze, wraz z ich podstawowymi cechami fizycznymi oraz metodami ich badań. Główną część zajęć będą stanowiły zajęcia praktyczne przeprowadzone w grupach 4 – 5 osobowych.  Uczestnicy będą identyfikować minerały w oparciu o samodzielnie wykonane badania wybranych cech fizycznych. W pomoc i nadzór nad bezpieczną pracą w zespołach będą zaangażowani studenci.

Podstawowe informacje

Instytucja Politechnika Gdańska
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Współorganizator

Katedra Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego

Dyscyplina Geologia
Forma prezentacji Wykład i warsztaty
Wiek Dla wszystkich
Liczebność grupy ograniczona Tak
Liczebność grupy

25

Dostęp dla niepełnosprawnych Tak

Gdzie

Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

budynek WILiŚ z halą (nr 20), sala 301 

Kiedy

23.05-24.05 od 09:00 do 13:00

Rezerwacja

Wcześniejsza rezerwacja
Tak

zgłoszenia proszę przesyłać na adres mailowy   mprzew@pg.edu.pl

Kontakt

M
dr inż. Maria Przewłócka 58 347 20 24