Ekologiczna energia - współczesne wyzwania energetyki wodnej

Ekologiczna energia - współczesne wyzwania energetyki wodnej

Wynikające z ochrony środowiska kierunki pozyskiwania energii z tzw. źródeł odnawialnych zdobywają coraz większą akceptację społeczną. W Zespole Mechaniki Płynów i Maszyn Przepływowych powstało wiele rozwiązań konstrukcyjnych turbin wodnych, które zostały uruchomione, przebadane i wdrożone. Uczestnikom Festiwalu pragniemy przybliżyć perspektywy rozwoju tej dziedziny oraz zademonstrować nowoczesne stanowiska laboratoryjne przeznaczone do badania turbin wodnych.

Podstawowe informacje

Instytucja Politechnika Gdańska
Wydział Mechaniczny
Dyscyplina Mechanika
Forma prezentacji Pokaz
Wykład
Wiek
  • przedszkole,
  • gimnazjum,
  • liceum,
  • dorośli,
  • szkoła podstawowa kl. 1-3,
  • szkoła podstawowa kl. 4-6
Liczebność grupy ograniczona Nie
Dostęp dla niepełnosprawnych Tak

Gdzie

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny Hala Laboratorium Maszynowego w bud. nr 15,

Kiedy

22.05 od 09:00 do 13:00 23.05 od 09:00 do 13:00 24.05 od 09:00 do 13:00

Rezerwacja

Wcześniejsza rezerwacja
Nie

Kontakt

M
dr inż. Marzena Banaszek 58 347 21 99
K
dr hab. inż. Krzysztof Tesch
M
dr hab. inż. Marian Piwowarski
P
mgr inż. Przemysław Kozak