Od odpadowej butelki do nowych wyrobów z tworzyw sztucznych – czyli o znaczeniu recyklingu w życiu codziennym

Od odpadowej butelki do nowych wyrobów z tworzyw sztucznych – czyli o znaczeniu recyklingu w życiu codziennym

Ze względu na wzrost świadomości proekologicznej na świecie, dąży się do komercjalizacji wyników prac badawczych w dziedzinie zastosowania produktów recyklingu do otrzymywania nowych tworzyw sztucznych. Recykling jest jedną z kompleksowych metod ochrony środowiska naturalnego poprzez organizację obiegu materiałów, które mogą być wielokrotnie przetwarzane. Celem recyklingu jest ograniczenie zużycia czystych monomerów, które mogą zostać wykorzystane w syntezach związków, których recykling jest niemożliwy. Ponadto, recykling prowadzi do zmniejszenia ilości odpadów oraz maksymalizacji ponownego wykorzystania materiałów odpadowych.

Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się o sposobach chemicznego recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych oraz będą mieli możliwość wykorzystania produktów recyklingu chemicznego PET do otrzymania m.in. pianek oraz elastomerów poliuretanowych. Impreza ma na celu przedstawienie znaczenia recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych oraz możliwości ponownego wykorzystania produktów recyklingu chemicznego do otrzymywania nowych materiałów.

Podstawowe informacje

Instytucja Politechnika Gdańska
Wydział Chemiczny
Współorganizator

Katedra Technologii Polimerów

Dyscyplina Chemia
Forma prezentacji Warsztaty
Wiek
  • szkoła podstawowa kl. 7-8,
  • szkoła podstawowa kl. 4-6,
  • szkoła podstawowa kl. 1-3,
  • liceum
Liczebność grupy ograniczona Tak
Liczebność grupy

max. 10 osób

Dostęp dla niepełnosprawnych Tak

Gdzie

Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny

bud. nr 5, sala 205

Kiedy

21.05-22.05 od 09:00 do 11:30

Rezerwacja

Wcześniejsza rezerwacja
Tak

Rezerwacji należy dokonywać mailowo paulina.parcheta@pg.edu.pl lub telefonicznie 58 347 14 47 

Kontakt

P
dr inż. Paulina Parcheta