Niezwykłe pęcherzyki uzdrawiające wodę

Niezwykłe pęcherzyki uzdrawiające wodę

Celem imprezy będzie promocja zielonych technologii oczyszczania wód poprocesowych z użyciem zaawansowanego procesu utleniania – kawitacji hydrodynamicznej. Podczas zajęć laboratoryjnych prowadzący wyjaśnią:

a)      znaczenie problemu zanieczyszczania wód powierzchniowych;

b)      czym jest kawitacja hydrodynamiczna oraz zaawansowane procesy utleniania w kontekście oczyszczania wody;

c)      budowę instalacji do oczyszczania wody w warunkach kawitacyjnych i poszczególne jej elementy.

Następnie uczestnicy zajęć przygotują ściek modelowy (roztwór niebieskiego barwnika przemysłowego), który będzie oczyszczany przy udziale kawitacji hydrodynamicznej. Zajęcia skończą się omówieniem efektów działania niezwykłych pęcherzyków ozonu – porównaniem wizualnym próbek ścieku modelowego przed i po procesie oczyszczania wraz z pomiarem spektrofotometrycznym pobranych próbek wody w trakcie procesu oczyszczania.

Podstawowe informacje

Instytucja Politechnika Gdańska
Wydział Chemiczny
Współorganizator

Katedra Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej

Dyscyplina Chemia
Forma prezentacji Laboratorium
Wiek
  • gimnazjum,
  • liceum,
  • dorośli,
  • szkoła podstawowa kl. 1-3,
  • szkoła podstawowa kl. 4-6
Liczebność grupy ograniczona Tak
Liczebność grupy

max. 12

Dostęp dla niepełnosprawnych Tak

Gdzie

Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny

bud. nr 13, sala 15

Kiedy

22.05-24.05 od 13:00 do 15:00

Rezerwacja

Wcześniejsza rezerwacja
Nie

Kontakt

G
dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj
M
dr inż. Michał Gągol