Czy błyskawica może oczyszczać wodę? Ozon i jego niesamowite właściwości

Czy błyskawica może oczyszczać wodę? Ozon i jego niesamowite właściwości

Celem imprezy będzie promocja zielonych technologii oczyszczania wód poprocesowych z użyciem zaawansowanego procesu utleniania - ozonowania. Podczas zajęć laboratoryjnych prowadzący wyjaśnią:

a)      znaczenie problemu zanieczyszczania wód powierzchniowych;

b)      czym jest ozon - zostaną omówione jego właściwości oraz metody produkcji;

c)      zasadę działania generatora ozonu wraz z instalacją laboratoryjną służącą do oczyszczania ścieków poprzez ozonowanie.

Następnie uczestnicy zajęć przygotują ściek modelowy (roztwór niebieskiego barwnika przemysłowego), który będzie oczyszczany przy udziale ozonu. Zajęcia skończą się omówieniem efektów działania niezwykłych pęcherzyków ozonu – porównaniem wizualnym próbek ścieku modelowego przed i po procesie oczyszczania wraz z dyskusją.

Podstawowe informacje

Instytucja Politechnika Gdańska
Wydział Chemiczny
Współorganizator

Katedra Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej

Dyscyplina Chemia
Forma prezentacji Laboratorium
Wiek
  • gimnazjum,
  • liceum,
  • dorośli,
  • szkoła podstawowa kl. 1-3,
  • szkoła podstawowa kl. 4-6
Liczebność grupy ograniczona Tak
Liczebność grupy

max. 12

Dostęp dla niepełnosprawnych Tak

Gdzie

Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny

bud. nr13 sala 15

Kiedy

22.05-24.05 od 13:00 do 15:00

Rezerwacja

Wcześniejsza rezerwacja
Nie

Kontakt

G
dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj
M
dr inż. Michał Gągol