Czy szklanka wody z kranu może być trująca?

Czy szklanka wody z kranu może być trująca?

Bez wody nie istniałoby życie biologiczne w tej formie w jakiej je znamy. Obieg wody w przyrodzie można porównać do krwioobiegu dostarczającego organizmom niezbędny budulec, usuwający produkty przemiany materii, umożliwiający istnienie życia. Tymczasem te same właściwości wody, które uczyniły z niej niezbędny element natury mogą stać się także źródłem zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego oraz dla fauny i flory. Do takich właściwości należy zaliczyć zdolność do rozpuszczania większości związków chemicznych oraz ich transportowania zarówno do odległych geograficznie miejsc, jak i do wnętrza żywych organizmów. Zanieczyszczenia wód ze względu na swój charakter możemy podzielić na: biologiczne, fizyczne, radioaktywne oraz chemiczne organiczne i nieorganiczne. Najgroźniejszymi zanieczyszczeniami środowiska są jednak metale ciężkie, takie jak: ołów, kadm, cyna, cynk, arsen, rtęć czy mangan. Do najbardziej uciążliwych zanieczyszczeń nieorganicznych wód głębinowych należą: jony żelaza i manganu, fluorki, amoniak i siarkowodór. Głównym zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzkiego oraz dla fauny i flory są związki organiczne pochodzenia antropogennego. Główne grupy związków organicznych będących zanieczyszczeniami wód powierzchniowych i pitnych to:

            - trihalogenometany (THM) i inne lotne związki fluorowcoorganiczne,

            - lotne węglowodory (ropopochodne),

            - pestycydy i polichlorowane bifenyle (PCB),

            - wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne,

            - fenole,

            - polichlorowane dibenzofurany (PCDF) i dibenzodioksyny (PCDD),

            - farmaceutyki,

            - związki powierzchniowo czynne.

            Musimy więc właściwie oczyszczać ścieki komunalne i przemysłowe, prowadzić rozsądną politykę w stosowaniu pestycydów i nawozów w rolnictwie, a, przede wszystkim, prowadzić monitoring wód pitnych i powierzchniowych. Ważnym zadaniem jest też identyfikacja związków stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia oraz wprowadzanie norm dotyczących ich najmniejszego dopuszczalnego stężenia w wodach.

Podstawowe informacje

Instytucja Politechnika Gdańska
Wydział Chemiczny
Dyscyplina Chemia
Forma prezentacji Wykład
Wiek gimnazjum, liceum, dorośli
Liczebność grupy ograniczona Tak
Liczebność grupy 100
Dostęp dla niepełnosprawnych Nie

Gdzie

Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny bud. 6 (Chemia A), sala Aud. Chem.

Kiedy

24.05 od 10:15 do 11:00

Rezerwacja

Wcześniejsza rezerwacja Tak

rezerwacji należy dokonać do dnia 18.05.2018 drogą mailową pod adres lukmarci@pg.edu.pl lub telefonicznie 58 347 25 93

Kontakt

Marek Biziuk 58 347 25 93