24-28 maja 2017

GEOsfera – Politechniczny Piknik Nauk o Ziemi - Geo-chemia: warsztaty tworzenia ekologicznych mydełek z naturalnymi kamieniami.

Panel poświęcony występowaniu wód podziemnych, leczniczych i mineralnych. Spotkanie ma na celu przybliżenie i rozszerzenie wiedzy dotyczącej wód podziemnych, stanowiących główne i równocześnie optymalne źródło wody pitnej. Poruszone zostaną zagadnienia dotyczące obiegu wody w środowisku przyrodniczym, wraz ze wskazaniem pochodzenia wody dopływającej do gdańskich studni, zaopatrujących w wodę mieszkańców miasta.
Omówienie jakości wody zostanie rozszerzone o wskazanie korzystnych i niekorzystnych dla zdrowia substancji występujących w wodach podziemnych.
Uczestnicy prelekcji będą mieli możliwość posmakowania różnych rodzajów wód, zapoznać się z ich niesamowitymi własnościami, miejscami występowania oraz ich bilansem i zagrożeniami spowodowanymi działalnością człowieka i jego ingerencją na wody podziemne.

Podstawowe informacje

Instytucja Politechnika Gdańska
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Współorganizator
Katedra Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego
Sponsorzy
dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Gdańsku
Dyscyplina Geologia
Forma prezentacji Pokaz i warsztaty
Wiek przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum, dorośli
Liczebność grupy ograniczona Tak
Liczebność grupy 15
Dostęp dla niepełnosprawnych Tak

Gdzie

Politechnika Gdańska
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska (bud. 20), s.415

Kiedy

25.05-25.05 10:00-14:00
26.05-26.05 10:00-14:00
27.05-27.05 10:00-13:00

Rezerwacja

Wcześniejsza rezerwacja Tak
Zainteresowane osoby lub zorganizowane grupy prosimy o wcześniejszą rezerwację (do 15 maja 2017r.) poprzez przesłanie na adres e-mail: darbienk@pg.gda.pl informacji nt. liczebności grupy oraz preferowanego terminu (godz.) wizyty. Przyjęcia rezerwaji będą potwierdzane indywidualnie. Liczba miejsc ograniczona.

Kontakt

Osoba odpowiedzialna mgr inż. Bieńkuńska Daria, dr hab. Małgorzata Pruszkowska-Caceres
E-mail darbienk@pg.gda.pl