24-28 maja 2017

GEOsfera – Politechniczny Piknik Nauk o Ziemi - Woda jakiej nie znacie….

Panel poświęcony występowaniu wód podziemnych, leczniczych i mineralnych. Spotkanie ma na celu przybliżenie i rozszerzenie wiedzy dotyczącej wód podziemnych, stanowiących główne i równocześnie optymalne źródło wody pitnej. Poruszone zostaną zagadnienia dotyczące obiegu wody w środowisku przyrodniczym, wraz ze wskazaniem pochodzenia wody dopływającej do gdańskich studni, zaopatrujących w wodę mieszkańców miasta.
Omówienie jakości wody zostanie rozszerzone o wskazanie korzystnych i niekorzystnych dla zdrowia substancji występujących w wodach podziemnych.
Uczestnicy prelekcji będą mieli możliwość posmakowania różnych rodzajów wód, zapoznać się z ich niesamowitymi własnościami, miejscami występowania oraz ich bilansem i zagrożeniami spowodowanymi działalnością człowieka i jego ingerencją na wody podziemne.

Podstawowe informacje

Instytucja Politechnika Gdańska
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Współorganizator
Katedra Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego
Sponsorzy
WFOŚiGW *w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu dotacji
Dyscyplina Geologia
Forma prezentacji Pokaz
Wiek przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum, dorośli
Liczebność grupy ograniczona Tak
Liczebność grupy 15
Dostęp dla niepełnosprawnych Tak

Gdzie

Politechnika Gdańska
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska (bud. 20), s.415

Kiedy

26.05-26.05 10:00-14:00
27.05-27.05 10:00-14:00

Rezerwacja

Wcześniejsza rezerwacja Tak
Zainteresowane osoby lub zorganizowane grupy prosimy o wcześniejszą rezerwację (do 15 maja 2017r.) poprzez przesłanie na adres e-mail: darbienk@pg.gda.pl informacji nt. liczebności grupy oraz preferowanego terminu (godz.) wizyty. Przyjęcia rezerwaji będą potwierdzane indywidualnie. Liczba miejsc ograniczona.

Kontakt

Osoba odpowiedzialna mgr inż. Bieńkuńska Daria, dr hab. Małgorzata Pruszkowska-Caceres
E-mail darbienk@pg.gda.pl
Telefon 660-248-235