24-28 maja 2017

GEOsfera – Politechniczny Piknik Nauk o Ziemi - Geocoatching - poszukiwacze skarbów.

Płukanie złota jest imprezą rekreacyjno-edukacyjną prowadzoną przez członków Koła Nauk o Ziemi „GeoFLOW”. Instruktor wprowadzi uczestników w tematykę poszukiwań złota na świecie, rozmieszczenie głównych złóż, ich geologiczną genezą, historię oraz metody wydobycia.
Zajęcia odbywają się przy specjalnie przygotowanych stanowiskach, na profesjonalnym sprzęcie do płukania złota.
Uczestnicy opanują umiejętność oddzielania minerałów ciężkich od piasku i żwiru, przy pomocy najstarszej metody - płukania w misach. Uczestnicy dostają misę oraz piasek, w którym ukryte są ziarenka kruszcu. Prowadzący zajęcia pokaże jak wypłukiwać piasek z misy, nie tracąc przy tym minerału, który osadza się na jej dnie.
Na zakończenie zajęć, uczestnicy otrzymują Certyfikat ukończenia kursu Płukania Złota, natomiast grudki wypłukanego przez siebie kruszcu zachowują na własność jako pamiątkę. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych.

Podstawowe informacje

Instytucja Politechnika Gdańska
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Współorganizator
Katedra Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego
Sponsorzy
WFOŚiGW *w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu dotacji
Dyscyplina Geologia
Forma prezentacji Pokaz i warsztaty
Wiek przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum, dorośli
Liczebność grupy ograniczona Tak
Liczebność grupy 30
Dostęp dla niepełnosprawnych Tak

Gdzie

Politechnika Gdańska
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska (bud. 20), plac przed budynkiem

Kiedy

26.05-26.05 10:00-14:00

Rezerwacja

Wcześniejsza rezerwacja Tak
Zainteresowane osoby lub zorganizowane grupy prosimy o wcześniejszą rezerwację (do 15 maja 2017r.) poprzez przesłanie na adres e-mail: darbienk@pg.gda.pl informacji nt. liczebności grupy oraz preferowanego terminu (godz.) wizyty. Przyjęcia rezerwaji będą potwierdzane indywidualnie. Liczba miejsc ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych.

Kontakt

Osoba odpowiedzialna mgr inż. Bieńkuńska Daria, dr hab. Małgorzata Pruszkowska-Caceres
E-mail darbienk@pg.gda.pl