24-28 maja 2017

Biuro

Politechnika Gdańska
Dział Promocji
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

mgr inż. Marcin Byczuk
mbyczuk@mif.pg.gda.pl
(58) 347 24 95
mgr inż. Agnieszka Bużan-Iwaniuk
promocja@pg.gda.pl
(58) 348 60 68

Pełnomocnik Rektora ds. Bałtyckiego Festiwalu Nauki Politechniki Gdańskiej

dr hab. inż. Ryszard Jan Barczyński, prof. nadzw. PG
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Katedra Fizyki Ciała Stałego
jbarcz@pg.gda.pl, jasiu@mif.pg.gda.pl
(58) 347 18 32
Koordynatorzy
Biblioteka Główna PG mgr Janusz Waluszko 58 347 10 68 jwal@pg.gda.pl
Wydział Architektury dr inż. arch. Tomasz Rozwadowski 58 347 10 62 trozw@pg.gda.pl
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska dr inż. arch. Dominika Wróblewska 58 347 17 31 dommi@pg.gda.pl
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska dr inż. arch. Romanika Okraszewska 58 347 17 55 rokrasze@pg.gda.pl
Wydział Chemiczny dr inż. Łukasz Marcinkowski 58 347 25 93 lukmarci@pg.gda.pl
Wydział Elektrotechniki i Automatyki dr inż. Adam Młyński 58 347 11 27 a.mlynski@ely.pg.gda.pl
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki dr hab. inż. Robert Janczewski 58 347 10 64 skalar@eti.pg.gda.pl
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki dr Paweł Obszarski 58 347 17 41 pawel.obszarski@eti.pg.gda.pl
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej dr inż. Marek Chmielewski 58 347 29 58 bzyk@mif.pg.gda.pl
Wydział Mechaniczny dr inż. Rafał Hein 58 347 24 52 rahe@pg.gda.pl
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa dr inż. Jan Bielański 58 347 27 68 jbielan@pg.gda.pl
Wydział Zarządzania i Ekonomii mgr inż. Elwira Brodnicka 58 347 10 39 ebrodnicka@zie.pg.gda.pl
Centrum Jezyków Obcych mgr Anna Soczyńska 58 347 23 08 anna_soczynska@wp.pl
Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość Marcin Stępniak 58 347 65 08 marcin.stepniak@pg.gda.pl